Jdi na obsah Jdi na menu
 


50 let činnosti klubu

Je to neuvěřitelné, ale je to již padesát let od oficiálního založení kaktusářského kroužku v Jihlavě. Na počátku bylo několik nadšených milovníků kaktusů, v čele s přítelem Jaroslavem Vobrem, kteří přišli s myšlenkou založit kroužek, kde by se mohli scházet a prohlubovat své znalosti. To se psal rok 1962. Po roce, v prosinci 1963, nadšenci ustanovují přípravný výbor a zjišťují, jak postupovat při založení kroužku. 15. února 1964 přichází odpověď od př. Pechánka. 24.2.1964 se sešlo 30 zájemců, kteří zrealizovali ustavující schůzi a Jihlavský kroužek kaktusářů se tak stal 35. kroužkem kaktusářů v ČSSR. Patronem se stal „Dům kultury a techniky“. Přípravný výbor vedl př. Jaroslav Vobr, který byl zvolen předsedou, v čele kroužku dále stáli př. Hynek Tůma, Petr Fahrner a dalších 6 členů výboru. Činnost kroužku byla zaměřena na výměnu zkušeností o pěstování kaktusů a přednáškovou činnost významných osobností Českého kaktusaření. Kroužek nechal pro členy a nejen pro ně vyrobit prvních 5 odznaků spolku, začal vydávat oběžník a přibližoval členům i systematiku jednotlivých rodů. Počet členů postupně narůstal, v roce 1967 měl již 50 členů a uspořádal svoji první výstavu, která byla instalována v prostorách provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Jihlavě. V roce 1970 byl zvolen nový výbor, předsedou se stal př. Jaroslav Sláma, ve vedení kroužku byli dále př. Petr Fahrner, Václav Mazaník a dalších 8 členů. Takto složený výbor  pracoval s menšími obměnami až do ledna 1977 a pod jeho vedením dosáhl kroužek maximálního počtu 86-ti členů ve své historii. Novým předsedou se stal př.  Ruskaj. V roce 1978 byl kroužek začleněn do Svazu zahrádkářů. Na podzim roku 1979 dochází k roztržce mezi výborem kaktusářů a výborem zahrádkářů a v důsledku toho z velké části starý výbor odstupuje a je nahrazen novým, který byl dán dohromady zásluhou mnoholetého předsedy a zakládajícího člena kroužku př. Jaroslavem Vobrem. Novým předsedou se stal př. Vlastimil Janoušek, místopředsedou př. Vobr J., jednatel př. Jan Cháb a hospodář př. František Mazuch. Pod vedením př. Janouška dostal kroužek pevnější řád a stabilní program činnosti, který byl zaměřen na propagaci pěstování kaktusů a sukulentů, zejména svou výstavní činností ale i dalšími akcemi, jako je přednášková činnost. Kroužek pravidelně organizuje jak návštěvy svých členů s posezením a výměnou zkušeností, tak každý rok navštěvuje sbírky přátel po celé republice a několikrát i mimo ní, formou dvoudenních zájezdů. Velmi oblíbenou akcí se stalo prosincové Mikulášské posezení, kdy zakončujeme zvesela roční sezonu doprovázenou vždy bohatou tombolou.
       Tyto akce se staly standardní i pro další roky i když docházelo k mírným změnám ve vedení výboru. Z kroužku po roce 1989 a ukončení činnosti pod hlavičkou ČZS v r. 1990  se stal „Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava“ zaregistrovaný Ministerstvem vnitra. Současně se  ve stejném roce stal členem „Svazu českých a  slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů“.
       Po roce 1989 se  naše činnost otevřela více světu. Otevřely se „dveře“ do světa a mnoho českých a slovenských přátel mohlo vycestovat volně a svobodně do přírodních lokalit světa sukulentů a kaktusů. Tím získali další zkušenosti, které nám předávali a předávají v precizně připravených přednáškách.  Mezi naše členy, kteří se jako první dostali na přírodní stanoviště za cenu odříkání si jiných požitků byl přítel Šnicer a postupně následovali další, jako přítel Navrátil, Semrád, Chmelíček a Pejčoch. Z těchto cest nám a i veřejnosti vždy připravili poutavé přednášky.
      Naším cílem je i do budoucna propagovat naši činnost na veřejnosti a chránit rostliny před vyhubením v přírodních lokalitách tím, že je dokážeme ze semen pěstovat a rozmnožovat a svým způsobem tak uchovávat genofond do budoucna. Snahou je i uvedenou činností a zejména pořádáním výstav kaktusů a sukulentů a propagací formou regionálních médií seznamovat veřejnost s naší činností a oslovovat zejména mladé k našemu tak zajímavému a exotickému koníčku. Velmi dobrou spolupráci jsme uzavřeli s Muzeem Vysočiny v Jihlavě, které nám umožnilo schůzovou činnost a pořádání výstav. Na oplátku je naše přednášková činnost k dispozici široké veřejnosti a Muzeum ji zveřejňuje nejen ve svých informačních materiálech, ale i v regionálním tisku.  V této oblasti  je potřeba připomenout i podnikatelskou činnost přítele Jandy a Kubáta, kteří při prodeji rostlin  na veřejnosti informují zájemce o pěstování sukulentních rostlin a kaktusů a pomáhají jim řešit problémy s pěstováním těchto rostlin tak, aby jim dělaly dlouhodobě radost. Samozřejmě, že při této příležitosti informují o možnosti rozšíření informací a možnosti členství v našem Klubu. Věřím, že i nadále budeme naši činnost rozvíjet a přitahovat k ní nové zájemce o živé rostliny. Pomůžeme dostat zejména mládež od virtuálního světa počítačů, tabletů a dalších technických vymožeností k pěstování něčeho živého, co v naší přírodě běžně není.

Tak ať nám to roste, kvete a dělá vždy jen radost.

 

Tex: Ivan Kubát

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 FotoalbumArchiv

Kalendář
<< říjen / 2021 >>