Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie jihlavských kaktusářů

Historie klubu jihlavských kaktusářů

 

První myšlenka založit kaktusářský spolek v Jihlavě napadla skupinu milovníků těchto rostlin v čele s přítelem Vobrem již v roce 1962. V prosinci roku 1963 byl ustaven přípravný výbor "Kaktusářského kroužku" při ZV ROH n.p. Motorpal v Jihlavě ve složení přítel Vobr, Molák, Kárník, Žídek, Mach, Ruskay, Huďa a Farhner.

Přípravný výbor podává dne 1. února 1964 dotaz koordinačnímu výboru, jak postupovat při založení kroužku a již 15. února přichází od přítele Pechánka odpověď.

Dne 23. března 1964 probíhá ustavující schůze a novým patronem  kroužku se stává Dům kultury a techniky. Této schůze se zúčastnilo 30 zájemců a uskutečnila se zde první přednáška přítele Moučky z Brna.

Tímto se stáváme 35. kroužkem kaktusářů v ČSSR.

 

První výbor byl sestaven ve složení: 

Vobr Jaroslav               - předseda

Tůma Hynek                - místopředseda

Farhner Petr                 -  jednatel

Ruskay Gustav             - hospodář

Vejvoda Jaroslav          - pokladník

Volák Ivan                   - zapisovatel

Mach František            - člen výboru

Mičke Antonín              - člen výboru

Černý Josef                  - člen výboru

Členové kroužku: př. Hekrle, Beránková, Gottová, Dvořák, Sláma, Vašák, Mazaník, Huďa, Černá, Lemeš, Ferdán, Jahoda, Němeček, Novák, Havel, Koubek a Holoubek.

Tímto rokem  se rozbíhá velmi úspěšně činnost kroužku. Navštěvujeme sbírky předních kaktusářů po celé republice.

V šedesátých letech  nám nebyla dostupná téměř žádná odborná literatura a tak zveme na přednášky naše přední lektory jako byl př. Zavadil,  Voldán, Haberman, Šebek, či Jelínek.

Mimo to samostatně vydáváme měsíčník pro naše členy, kde se zabýváme problematikou pěstování kaktusů.

V roce 1969 jsme uspořádali první propagační výstavu kaktusů při výstavě exotických ptáků a v říjnu svoji samostatnou výstavu kaktusů v prostorách DK ROH Jihlava. V témže roce jsme vstoupili do Svazu českých kaktusářů.

V roce 1973 byl podstatně změněn výbor, nový byl sestaven ve složení: 

Sláma Jaroslav             - předseda

Krajáč Jaroslav            - místopředseda

Farhner Petr                 -  jednatel

Mazaník Václa             - hospodář

Sedmera Valtr              - zájezdy

Kruba František            - zapisovatel

Dohnalová Zdena         - kronikářka

 

Na sjezdu delegátů ZO SČK v Praze konaném dne 24.3.1973 byl náš člen Petr Farhner zvolen do ÚV svazu.

 

Při příležitosti 30. výročí úmrtí A.V. Friče jsme uspořádali vzpomínkový večer, na kterém byl promítnut film o A.V. Fričovi.

 

V roce 1978 dochází ke změnám v organizaci Svazu českých kaktusářů a naše spolky jsou začleněny proti své vůli do Svazu zahrádkářů. Dochází k roztržce mezi námi a zahrádkáři. Na protest starý výbor odstupuje a za přispění př. Vobra je zvolen nový výbor ve složení:

Vobr  Jaroslav              - předseda

Mazuch František         - pokladník

Mazaník Václav           - distributor

 

Činnost spolku v následujícím roce upadá. V dalších letech je ale pozvolna zkvalitňována. V roce 1981 jsou již obnoveny akce jako jarní výstava, dvoudenní zájezd, začínají se konat přednášky s promítáním diasérií s diatéky Brno a mikulášské posezení s tombolou. Nutno podotknout, že brněnský spolek nám v této době hodně pomohl. V dalších letech je do plánu činnosti na konci léta zařazen jednodenní zájezd po sbírkách našich členů zakončený posezením u krbu s občerstvením. V jednom roce jsme objížděli sbírky přátel jihlavských a v následujícím roce pak mimo jihlavských. Z toho se později stala tradice, ke které až do dnešních dnů neodmyslitelně patří posezení na zahrádce u  přítele Mazucha.

 

V roce 1983 byl výbor doplněn novými členy a v  následujícím složení pracoval další roky ke spokojenosti celé naší základny:

Janoušek Vlastimil        - předseda

Jiří Pejčoch                    - místopředseda

Rostislav Orel               - hospodář

Jaroslav Korbel            - jednatel

Jaroslav Vobr               - čestný člen výboru

František Mazuch         - kronikář

Václav Mazaník           - distributor

Jan Koníř                     - revizní komise

Vladimír Škorpík           - člen výboru

Miroslav Dörstl             - člen výboru

 

V roce 1985 byla utvořena skupina mladých kaktusářů, vyvíjející úspěšnou činnost. Ta ale postupně upadá a po cca třech letech, tedy v roce 1988 zaniká.

 

Koncem roku 1986 jsme nuceni opustit prostory DK ROH Jihlava, kde jsme se doposud scházeli. Jako zdůvodnění nám bylo oznámeno, že po sloučení se zahrádkáři již není možné abychom využívali prostory DK. Tímto jsme doplatili na nucené sloučení se Svazem zahrádkářů.  Podařilo se nám nalézt nové útočiště pro společné schůzky v prostorách  nově vzniklého „T klubu“ a to až do roku 1990.

 

V roce 1990 končíme ve Svazu zahrádkářů a k 1.1.1991 zakládáme novou organizaci řádně zaevidovanou pod názvem Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava. Tímto krokem začíná nová etapa v životě spolku a jeho novodobá historie.

 

Výbor klubu byl v témže roce obměněn a doplněn doplněn novými členy v  následujícím složení:

Janoušek Vlastimil        - předseda

Jiří Pejčoch                    - místopředseda

Rostislav Orel               - hospodář

Ivan Kubát                     - jednatel

Jaroslav Lněnička         - člen výboru

František Mazuch         - kronikář

Vladimír Škorpík           - distributor

Vladimír Semrád           - revizní komise

 

Od stejného data se díky př. Ivanu Kubátovi podařilo zajistit nové útočiště pro naše schůzky na Okresní vojenské správě. Každoroční výstavy jsou nadále konány v Muzeu Vysočiny v Jihlavě, což funguje dodnes. Spolupráce s Muzeem je na velmi dobré úrovni. Po ukončení činnosti Okresní vojenské správy jsme byli opět postaveni před nutnost vyřešit problém místa pro společné schůzky. To se posléze podařilo zajistit právě v již zmiňovaném Muzeu Vysočiny, kde nám velice vstřícně umožňují pořádání schůzek. Navíc jsou i ochotni zapůjčit techniku nutnou pro promítání snímků k přednáškám.

 

V dalších letech nám začal klubové schůzky zpestřovat přednáškami  přítel Jaroslav Šnicer, který se rád podělil o své zážitky, dojmy a zkušenosti ze svých mnohých cest do Mexika a USA. Jeho přičiněním se začalo postupně dařit získávat mnohé další kvalitní lektory zvučných jmen pro přednášky obohacující naše společné schůze.

 

 

Postupem času se po „sametové revoluci“ daří stále většímu počtu kaktusářů vyjíždět do Mexika, USA, nebo jiných na kaktusy a sukulenty zajímavých koutů světa. A tak se také stále lépe daří zajišťovat kvalitní přednášky na zajímavá témata. Přednášky jsou obohacovány o další oblasti poznání z částí naší planety jako například Namibie, Chile, Argentina, Bolívie, Brazílie, Peru, Venezuela, Mexiko, Kuba a USA. Dle dohody s vedením Muzea Vysočiny jsou všechny námi pořádané přednášky přístupné široké veřejnosti, čímž se snažíme přilákat pozornost nových potenciálních členů naší záliby.

Text: Vlasta Janoušek, V.Navrátil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jitka Neuwirthová - kontakt

Vážení,
jménem ZO ČZS POHLED si dovoluji se na Vás obrátit s prosbou o zaslání kontaktu (e-mailu, popř. tel.) na někoho z vedení Vašeho klubu, kdo vede seznam členů. Rádi bychom získali někoho, kdo by byl ochoten vystavovat na naší červencové výstavě květin.
Jitkanw@seznam.cz, tel." 737 436 395

Pavla - Velikonoční kaktus

Hezký den. Nevím, zda jsem na těchto stránkách správně, ale potřebovala bych poradit ohledně správného pěstování vánočního kaktusu v bytě.
Mohla bych zaslat několik dotazů co se týká pěstování?
Velice děkuji za odpověď.

Pavla

 FotoalbumArchiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>